Kalendariet finns nu på bloggen!

KalendariumArkivDigitals kalendarium flyttades för en tid sedan från hemsidan (arkivdigital.se) till bloggen (blogg.arkivdigital.se/kalendarium).

I kalendariet finner du de evenemang som ArkivDigital medverkar på framöver: Föredrag, utställningar, mässor, ArkivDigitals egna släktforskardagar m.m.

Du hittar kalendariet i den röda menyraden här på bloggen, märkt ”Kalendarium” (längst till höger). Du kan även komma direkt till kalendariet via direktlänken ”Kalendarium” längst ner i högerspalten på vår hemsida.

Gå till kalendariet nu.