Salpetersjudare – Viktigt yrke för tillverkning av krut

Krigskollegium_Artilleridepartementet_F2a_2_Bild_212Krigskollegium Artilleridepartementet F2a:2 (1764-1804) Bild 212 (AID: v50440.b212, NAD: SE/KrA/0003) Länk.

När man läser de gamla handlingarna kan man se många olika stavningar av ord. Det ord som kanske är stavat på flest olika sätt är salpetersjudare och man kan ju undra vad det är för ett yrke.

Den svenska armén behövde mycket krut till sina gevär och kanoner och krutet bestod av 75% salpeter. Detta salpeter kunde man hitta i stor koncentration under golven i ladugårdarna. Eftersom det var en så viktig del i kruttillverkningen kom det till och med regler om att det som fanns under ladugårdsgolvet var kungens. Till en början levererade bönderna detta själv, men ganska snabbt kom det en yrkeskår som kallades salpetersjudare. Dessa åkte runt och grävde ut under golvet, tog med sig allt och kokade (sjöd) under 6-7 dagar. Processen fortsatte tills man fick fram råsalpeter som transporterades till krutbruken där man gjorde krut.

I serien Krigskollegium Artilleridepartementet finns tre stycken volymer med mönsterrullor över salpetersjudarna 1693-1805. Man upprättar mönsterrullor över dessa precis som man gör över ryttare och soldater. Bilden här ovan visar:

MönsterRulla öfwer Salpetersjuderimanskapet af Skåne och Blekings Läners Stat, som dels år 1777 warit på Kronoarbete i berörde Län, dels ock sedan förledet års Mönstring blifwit i de afgångnas ställen antagne; upprättad til Mönstringen som hölls den 29. april 1778.

Krigskollegium_Artilleridepartementet_F2a_1_Bild_92
Krigskollegium Artilleridepartementet F2a:1 (1693-1757) Bild 92 (AID: v50439.b92, NAD: SE/KrA/0003) Länk.

Rulla och Specification Uppå Samptel: Hans Kongl: Maij:tts och Crononas Saltpettersiudare som Boo och wistas uti Skaraborgs Lähn Pro Anno 1726 och 1727.

Walla härad, Lerdahla socken. Anders Jonsson i Myreberg. Nummer 1, född år 1669 och blivit salpetersjudare 1687. Præsens (dvs närvarande).

Har man tur kan det stå lite mer antecknat om personerna som det t.ex. gör på Anders Erichsson (rad 3 i bilden ovan). Här har man skrivit ute till höger:

Siuk af et hug i wänstra knäet och bewitnades af des Cammerater at wara oduglig. Recommenderas till afskied, medan han och intet kunnat giöra något arbete för åhr 1726.


Niklas Hertzman, ArkivDigital

5 Svar på “Salpetersjudare – Viktigt yrke för tillverkning av krut”

 1. Pingback: Saltpeter Collector (Salpetersjudare) Important job for manufacturing gunpowder |

 2. Läste med intresse artikeln om salpetersjudare.
  I min släktforskning på min mors sida har jag fastnat på Peter Kindquist född 1752 och verksam som salpetersjudare i Husaby,Skaraborgs län.
  Jag har endast fått fram födelseåret från husförhörslängder från Husaby, och skulle vilja
  veta mer om honom.
  Tacksam för tips hur jag kan få veta mer om honom.
  Med vänlig hälsning!
  Walter Bengtsson

  • Hej Walter,
   Kul att du uppskattade inlägget om salpetersjudare! För hjälp med praktisk forskning får vi lov att hänvisa dig till Anbytarforum (http://aforum.genealogi.se) där du kan få hjälp av andra duktiga forskare. Lycka till!
   Vänligen,
   ArkivDigital

 3. En fråga
  Finns det en förteckning över salpetersjudarna vid Torsebro krutbruk i nordöstra Skåne? Min farmors far var verksam där under andra hälften av 1800-talet.
  Mats Lejmyr

  • Hej Mats,
   Någon sådan förteckning har vi tyvärr inte fotograferat. För information om handlingar som vi inte har fotograferat får vi hänvisa till NAD (https://sok.riksarkivet.se/nad). Om man söker på Torsebro får där man ett större antal träffar.
   Vi önskar dig lycka till med din forskning! 🙂
   Vänligen,
   ArkivDigital

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.