Befolkningen i Sverige 1860-1947 nu sökbar!

För knappt ett år sedan växte ArkivDigitals största personregister, Befolkningen i Sverige, med tio år, från att omfatta 1860-1920 till 1860-1930. Nu är det dags för nästa påfyllning. Sjutton nya år har tillfogats registret, som numera omspänner tiden cirka 1860 till cirka 1947.

Befolkningen i Sverige 1860-1947 är Sveriges i särklass största personregister och innehåller nu cirka 105 miljoner registerposter hämtade från 37597 böcker. Registret är inte bara det största som finns i Sverige, det är förmodligen också det mest lätta att använda. Från alla sökträffar finns en länk till källan. Du klickar på länken och hittar omedelbart din släkting i originalboken! Smidigare kan det knappast bli!

Bildmontage: Sökning i personregistret Befolkningen i Sverige 1860-1947Registret omfattar alla personer som nämns i Sveriges husförhörslängder och församlingsböcker upprättade under de aktuella åren. Husförhörslängden (från omkring år 1895 kallad församlingsbok) var folkbokföringens viktigaste pusselbit, ett vanligtvis geografiskt uppställt register över invånarna i församlingen. Längderna fördes vanligen i längre tidsperioder, omfattandes allt från några få år till ett par årtionden. Sekretessen gäller i sjuttio år, och böcker med slutår efter år 1947 har vi därför ännu inte kunnat fotografera. Om en församlingsbok exempelvis omfattar åren 1930-1950 har vi alltså inte kunnat fotografera den ännu, och som en konsekvens av det saknas den även i registret. Värt att notera är också att det i Stockholms stad endast fördes husförhörslängder till och med år 1878, och några församlingsböcker fördes inte alls. För Stockholm stad är det därför bara åren cirka 1860 till cirka 1877 som ingår i registret.

Registret Befolkningen i Sverige 1860-1947 ingår i ArkivDigitals abonnemang Allt-i-ett. I ArkivDigitals programvara klickar du på ”Ny registersökning” (blå knapp) och väljer Befolkningen i Sverige 1860-1947 under ”Registerkälla” för att hitta registret.

ArkivDigital

6 tankar om “Befolkningen i Sverige 1860-1947 nu sökbar!

 1. Finns det någonstans man kan se vilka år en församlingsbok omfattar. Hittar inget från församlingarna i bygden efter 1930. Det finns ju inte med när man söker i Arkiv om församlingen.

  • Hej Göran!
   Om man i ArkivDigital klickar på Arkivinfo för den arkivbildare som man sökt fram, finns där en länk till NAD där man kan se hela arkivförteckningen med t.ex volymernas start och slutår (även de som är sekretessbelagda).

 2. Tack för detta mycket användbara tillägg, som kommer att komma väl till användning. Stockholms stad finns däremot tyvärr inte med, och det beror väl antagligen på att församlingarna där saknar husförhörslängder.
  Får jag därför föreslå att man istället skannar mantalslängderna (det s.k. Allmänna Registret) för Stockholm. Finns idag på mikrokort på Stadsarkivet varje år mellan 1885 och 1998. Fr.o.m. 1920-talet är de maskinskrivna och borde då vara relativt enkla att indexera med OCR. Åren innan detta är handskrivna. Dessa finns mig veterligen inte digitaliserade fullt ut någonstans, förutom enstaka årgångar, men är sannolikt det bästa motsvarande materialet för att hitta Stockholmssläktingar. Gör ni detta får ni många vänner bland oss med Stockholmssläkt. 🙂

 3. Vilka församlingar gäller 1860-1947? Har sökt på olika personer i registret för min släktforskning men hittar endast några få.

  • Hej Agneta!
   Registret omfattar alla personer som nämns i Sveriges husförhörslängder och församlingsböcker upprättade under de aktuella åren. Det vill säga samtliga församlingar med undantag för Stockholm stad där endast åren (cirka) 1860-1877 finns med.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.