ArkivDigital satsar på personregister

ArkivDigital arbetar med en omfattande uppdatering av läsprogrammet ArkivDigital online, alltså det program som du använder för att läsa arkivhandlingarna.

En ny och viktig funktion är att programmet ska kunna hantera register, exempelvis ortregister till husförhörslängder och mantalslängder eller personregister till kyrkböcker och bouppteckningar. En träff i registret ska leda forskaren direkt till bilden av källan, exempelvis en bouppteckning eller en vigselbok.

Syftet är förstås att underlätta för forskarna att hitta i källmaterialet, och förhoppningsvis kan de nya registerfunktionerna finnas på plats under det här året. Men det betyder inte att det då kommer att finnas personregister till allt källmaterial i ArkivDigital.

En hake i sammanhanget är att bara en bråkdel av alla källor är registrerade ner på personnivån, och av dessa register finns endast en liten del i digital form. ArkivDigital kommer därför att satsa resurser på att få tillgång till så många register som möjligt och digitalisera dem om så behövs. Vi kommer också att på egen hand upprätta nya register.

Som ett led i detta arbete efterlyser ArkivDigital olika typer av register, framför allt person- och ortregister, till kyrkböcker, bouppteckningar och liknande källmaterial.

Så har du eller din förening tillgång till register som du tror att forskarna kan ha användning av, kontakta oss på register@arkivdigital.se. Vi är öppna till förslag om olika typer av samarbeten.

4 Svar på “ArkivDigital satsar på personregister”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.