Domböcker

När man har släktforskat ett tag känner man sina förfäder och släktingar till namn, när de föddes, var de bodde och dog. I kyrkoböckerna hittar man också uppgifter om barn och föräldrar. Men ju mer man tänker på släktingarna desto mer vill man veta om dem. Man vill lära känna dem lite till. Då kan domböckerna vara en bra källa att utforska.

När det finns husförhörslängder är det oftast en liten anteckning i anmärkningskolumnen om ett brott som gör att man blir nyfiken på vad det står om det i domboken. Precis på samma sätt försöker man hitta uppgifter om barnafadern när man har ett barn som är fött utan att föräldrarna är gifta. Om det är tiden innan husförhörslängderna så är det i mångt och mycket domböckerna man som släktforskare får använda för att hitta uppgifter om var personerna bodde och släktskap.

Även om man läser en dombok från pärm till pärm och inte hittar något om den egna släkten får man ändå en bild av vad som händer i bygden där förfäderna bodde. Det kan kanske stå att pigan kastar upp i kyrkan. Ingen av mina släktingar nämns vid namn i domboken, men de har ju säkert upplevt det, då de var på plats i kyrkan när det hände. De börjar tisslas och sladdras i bänkraderna. Är hon gravid, hon som inte är gift ännu..?

Ute på landsbygden håller man tre ting varje år i de så kallade häradsrätterna. Om det händer något allvarligt som inte kan vänta tills nästa ordinarie ting kallar man samman ett extra, urtima ting. Inne i städerna finns det både det som kallas kämnärsrätt och rådhusrätt. Det är svårt att säga exakt, men i kämnärsrätterna tar man upp de lite mindre allvarliga sakerna och de kan skickas vidare till rådhusrätterna för vidare ransakning. I städerna håller man ting mer kontinuerligt än de tre tillfällena varje år på landsbygden. Det finns många andra domstolar, men grunden är häradsrätter, kämnärsrätter och rådhusrätter.

I slutet av domböckerna brukar man hitta det som kallas saköreslängd. Detta är en förteckning över utdömda sakören eller böter. Längden kan fungera som en bra ingång till domböckernas olika paragrafer, men man måste komma ihåg att det bara är ingångar till de brott som har gett just böter som straff.

I domböckerna kan man även hitta uppgifter om köp och sälj av gårdar, uppgifter om vem som har blivit utsedd till förmyndare för omyndiga barn. Någon som begär ett tingsbevis på att man är född i äkta säng (ett krav för att bli hantverkare förr i tiden). Tvister om gränser mellan gårdar. Vittnesmål av en mängd olika slag. Ekonomiska transaktioner som inte fullföljts och mycket mycket mer.

Det är spännande att läsa de gamla handlingarna som ger en liten lucka in i det gamla och hur man hade det, vad man bråkade om. Det kanske till och med står lite svordomar om två personer råkat i luven på varandra. Det kan vara lite ovant att komma in i handstilen, men oftast kan man se namn och orter och hittar man något spännande blir man så klart nyfiken och vill veta vad det handlar om och då försöker man läsa mer.

Om du söker domböcker som ännu inte finns inne i ArkivDigital vill vi tipsa om vår nya tjänst: Beställningsfotografering Domböcker. Läs mer här.
Gå direkt till tjänsten. (www.arkivdigital.se/bestallningsfotografering)

Niklas Hertzman, ArkivDigital

2 Svar på “Domböcker”

  1. En bra sammanfattning av vad man kan hitta i domböckerna. Man hittar också undantagskontrakt, när föräldrarna bestämmer vem som ska ta över gården och skötseln av dem själva, när de blir gamla. Man kan hitta vilka som stannade hemma när det var vargskall på gång, och vem som fick böta för dålig snöplogning av vägstumpen, som de borde ha skött, och mycket mer.

  2. Beträffande konceptdomböckerna, som nu blivit tillgängliga genom beställningsfotografering, kan följande tilläggas.

    I dessa kan man hitta mål, som förlikts före förhandling och inte tagits med i renoveringen, icke renoverade namn och andra detaljer, framförallt inlagor från parterna. Jag har t o m hittat kärleksbrev bland handlingar ad acta (från en förrymd båtsman, beslagtaget bevis !). Men det finns även hela volymer, som ej renoverats (t ex från den danska tiden) eller vars renovering har försvunnit. För mera grundlig personhistorisk forskning gällande företagsamma eller besuttna personer och personer med ämbeten och andra befattningar är konceptdomböckerna oumbärliga.

    Eftersom Riksarkivet och SVAR i praktiken upphört med systematiskt tillgängliggörande av mikrokort och eftersom inte alla volymer ens någonsin fotograferats, innebär den nya tjänsten en unik möjlighet. Domböcker på mikrokort är ju dessutom i bästa fall knappt läsliga. När denna satsning kom, stod jag t o m i begrepp att beställa kopior av gamla mormonfilmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.