ArkivDigitals årskrönika 2021

När vi ser tillbaka på 2021 har även det här året varit ett annorlunda år för oss alla. Som tur är så är släktforskning en bra hobby att ägna sig åt under en pandemi och vi på ArkivDigital har ägnat året åt att fortsätta arbeta med att förenkla och förbättra för alla er släktforskare. Här lyfter vi fram höjdpunkterna bland de nyheter som presenterades under 2021.

90 miljoner bilder i databasen

Under större delen av året satte Corona-pandemin stopp för fotograferingen på arkiven men i september kunde vi äntligen komma i gång igen. Under årets sista månader publicerade vi 2 miljoner bilder av arkivhandlingar vilket motsvarar cirka 4 miljoner sidor. Detta gjorde att vi i början av december nådde hela 90 miljoner bilder i databasen.

Många miljoner nya poster i Befolkningen i Sverige (BiS)

Under 2021 gjorde vi två stora uppdateringar av Sveriges största personregister, Befolkningen i Sverige (BiS). I början av året tillkom 19,4 miljoner sökbara uppgifter för åren 1820–1839 och i förra veckan lade vi till ytterligare 13,3 miljoner uppgifter för åren 1800–1819. Nu finns det totalt 165,8 miljoner sökbara poster i registret.

Digitala föreläsningar

Under året har vi fortsatt med våra mycket populära Zoom-föreläsningar den första onsdagen i månaden. ArkivDigital medverkade även på Släktforskardagarna, RootsTech och Finding Family Together Live som samtliga hölls digitalt. Vi kommer fortsätta med föreläsningar online även under 2022.

ArkivDigital var en av de 101 bästa webbplatserna för släktforskning 2021

Under 2021 valde Family Tree Magazine återigen ut ArkivDigital som en av de 101 bästa webbplatserna för släktforskning. Family Tree Magazine är Nordamerikas ledande släktforskningstidning som inspirerar sina läsare att upptäcka och bevara sin släkthistoria.

Påfyllning i vårt födelseregister

I början av året slutförde vi indexeringen av födda 1800–1840 och under sommaren började vi indexera uppgifter om personer födda 1750–1799. Nu återstår bara ett par län innan det finns sökbara uppgifter för samtliga län även för den tidsperioden. Totalt finns det nu mer än 9,2 miljoner sökbara poster i födelseregistret.

Vigselregistret

I maj blev vi klara med vigselregistret för alla Sveriges län för åren 1800–1840. Totalt finns det nu nästan 2 miljoner sökbara poster där du snabbt och enkelt kan hitta dina förfäders och släktingars vigselnotis.

Bouppteckningsregistret har vuxit rejält

Det hände mycket med vårt bouppteckningsregister under 2021. Vi har lagt till mer än 4,3 miljoner poster från många län runt om i Sverige. Nu vid årets slut finns det mer än 6,2 miljoner sökbara namn i bouppteckningsregistret.

1,4 miljoner nya flygbilder

Under 2021 har vi publicerat cirka 1,4 miljoner nya flygbilder. Totalt finns det nu drygt 4,6 miljoner flygbilder att titta på hos ArkivDigital.

Svensk-amerikanska kyrkböcker från Colorado

Om man letar efter släktingar som emigrerat till USA är de svensk-amerikanska kyrkböckerna en bra källa. Under hösten lade vi till nyfotograferade kyrkböcker från svensk-amerikanska församlingar i Colorado. Bland böckerna finns bland annat församlingsböcker, födelseböcker, vigselböcker och dödböcker.

Sökbara uppgifter om födda, vigda och döda från Släktdata

Under 2021 har vi fortsatt vårt samarbete med Föreningen Släktdata och det har resulterat i att vi kunnat uppdatera våra register med nästan 279 000 uppgifter om födda, vigda och döda.

Födda, vigda och döda i Gamble Norbergs och Skinnskattebergs Bergslager

Vi har även haft ett samarbete med Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT i Norberg där vi har publicerat drygt 342 000 sökbara poster gällande födda, vigda och döda.

Lär dig mer på YouTube

Under 2021 har vi lagt till många nya filmer på YouTube. Bland filmerna finns bland annat alla de föreläsningar som vi har hållit på Zoom under hösten. Glöm inte prenumerera på vår YouTube-kanal så du inte missar något framöver.

Läs vår blogg

Vill du läsa mer om vad som hänt hos ArkivDigital under 2021 så hittar du all information här i bloggen.

Ett stort varmt tack till alla våra kunder för i år!

Nu ser vi fram emot 2022 där vi förhoppningsvis åter kommer kunna fortsätta att fotografera intressanta arkivhandlingar och även öppna upp beställningsfotograferingen igen.
Vi kommer också presentera nya spännande register som underlättar letandet efter släktingar och förfäder.
Läs vår blogg och följ oss på våra sociala medier för att inte missa något under det kommande året!

GOTT NYTT ÅR!

Mer än 13 miljoner nya poster i Befolkningen i Sverige, nu 1800–1947

Nu har vi gjort en ny stor uppdatering av Befolkningen i Sverige som är ArkivDigitals största personregister och även det största personregistret i Sverige. Den här uppdateringen omfattar sökbara poster för åren 1800–1819 och numera omfattar registret alltså åren 1800–1947. Det innebär 147 år där du kan hitta dina förfäder och släktingar med en enkel sökning!

Uppdateringen innehåller 13,3 miljoner sökbara poster och efter uppdateringen finns det totalt cirka 165,8 miljoner poster i Befolkningen i Sverige 1800–1947. En helt fantastisk tillgång för dig som är nyfiken på dina rötter.

Ett exempel på hur det kan se ut i Befolkningen i Sverige, med de indexerade uppgifterna till vänster och originalkällan (husförhöret) till höger.

Följande uppgifter är sökbara i Befolkningen i Sverige 1800–1947:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Födelsedatum
 • Födelseplats (församling/län/land)
 • Bostad: församling samt plats (by, gård, kvarter etc.)

Prästernas sätt att skriva in uppgifterna i husförhörslängderna varierar en hel del när man kommer så här långt tillbaka i tiden och en enhetlig standard kom först 1860. Ibland skrev prästen till exempel bara in en förkortning av personernas förnamn och efternamn. Födelseplats finns oftast inte med och om det finns en plats angiven kan det vara en församling eller en plats i en församling. Det gäller alltså att vara lite kreativ när man skriver in de uppgifter man vill söka efter.

Längre tillbaka i tiden angavs ofta endast personernas födelseår och prästen utelämnade månad och dag i husförhörslängden. Om du inte hittar rätt person kan det därför vara klokt att prova att söka med enbart födelseår när du söker bland de äldre uppgifterna. Ibland har prästerna även skrivit personernas ålder i stället för födelseår, något som kan ha misstolkats vid indexeringen. Vi arbetar med att identifiera och rätta detta där det förekommer. Prova gärna att söka efter personer genom att ange förnamn, efternamn och församling om du inte får träff när du anger födelseåret.

Befolkningen i Sverige omfattar alla personer som nämns i husförhörslängder och församlingsböcker upprättade under de aktuella åren. Husförhörslängden (som från omkring år 1895 i stället kallades församlingsbok) var folkbokföringens viktigaste pusselbit, ett register över invånarna i församlingen. Längderna fördes oftast i längre tidsperioder som kunde omfatta allt från några få år till ett par årtionden.

För att en volym ska finns med i registret ska den innehålla året 1800. Det innebär att om en volym innehåller åren 1753–1803 kan registret innehålla uppgifter så långt tillbaka som på 1750-talet. Volymen ska också vara avslutad 1947 eller tidigare för att finnas med i registret. Om en volym innehåller åren 1935–1949 finns den alltså inte alls med i Befolkningen i Sverige.

Från alla registrets sökträffar finns en länk direkt till källan, det vill säga husförhörslängden. När du klickar på länken hamnar du på den sida där din släkting finns och kan snabbt och enkelt se uppgifterna i originalkällan. I originalkällan kan du även hitta ytterligare uppgifter, till exempel information om in- och utflyttningar, emigration med mera.

Observera att själva registret aldrig ska ses som en originalkälla utan det är ett hjälpmedel som ska underlätta för dig att hitta till originalkällan. I stället för att bläddra igenom tusentals sidor hittar man snabbt det man söker efter. Med så här många miljoner poster är det också oundvikligt att det smyger sig in en och annan felaktighet. Det är alltid en avvägning när ett register ska anses färdigt för publicering och om vi skulle sträva efter att alla register är 100 % korrekt indexerade skulle de aldrig bli färdiga för publicering. Vi väljer i stället att göra registret tillgängligt för våra användare och fortsätter sedan hela tiden arbetet med att förbättra registret och rätta eventuella felaktigheter.

Om du hittar ett fel i registret får du gärna hjälpa oss att rätta det. Hur man gör kan du se i den här filmen. Det är dock viktigt att du rättar på rätt sätt. Du ska enbart skicka in en rättning om registerposten är felaktig jämfört med det som står på sidan i husförhörslängden/församlingsboken. Om det står fel i originalhandlingen på grund av att prästen skrivit fel ska detta inte rättas utan registerposten ska spegla det som står i boken.

Registret är skapat i samarbete med MyHeritage. Samarbetet består av att vi tillhandahåller bilder ur husförhörslängder/församlingsböcker och MyHeritage indexerar sedan bilderna med hjälp av sina resurser.

Här kan du läsa mer om registret och vad som ingår.

För att öppna Befolkningen i Sverige 1800–1947 loggar du in på app.arkivdigital.se, klickar på Registersökning och väljer BiS, Befolkningen i Sverige 1800–1947 i listan över registerkällor. Du behöver ha ett abonnemang hos ArkivDigital för att kunna söka i registret.

ArkivDigital

Sökbara uppgifter om födda i Malmöhus län

Kommer dina förfäder från Malmöhus län? Nu har det blivit enklare att hitta deras födelsenotiser! Idag har vi uppdaterat vårt födelseregister, Födda, delar av Sverige, och lagt till 210 032 sökbara poster gällande personer födda i Malmöhus län åren 1750–1799.

Med hjälp av ArkivDigitals födelseregister blir det mycket enklare för dig att hitta dina förfäders och släktingars födelseuppgifter. Du behöver inte längre bläddra sida efter sida i födelseböckerna utan kan bara göra en snabb sökning i födelseregistret. När du hittat personen du letar efter klickar du dig enkelt vidare till födelseboken för att dubbelkolla den indexerade uppgiften i originalkällan. I originalkällan kan du även hitta fler uppgifter, till exempel information om barnets faddrar.

Följande uppgifter är sökbara i födelseregistret:

 • Födelsedatum
 • Dopdatum
 • Barnets förnamn
 • Födelseplats (by, gård etc)
 • Födelseförsamling
 • Föräldrarnas förnamn och efternamn, deras titlar/yrken och åldrar.

Totalt innehåller registret Födda, delar av Sverige nu mer än 9,2 miljoner poster. På den här länken kan du se de församlingar och årtal som ingår i registret efter uppdateringen. Vi kommer fortsätta att uppdatera födelseregistret så följ gärna vår blogg och våra sociala medier för att inte missa någon uppdatering.

För att öppna Födda, delar av Sverige loggar du in på app.arkivdigital.se, klickar på Registersökning och väljer Födda, delar av Sverige i listan över registerkällor.

ArkivDigital

90 miljoner bilder

ArkivDigital har passerat ännu milstolpe och har nu hela 90 miljoner avfotograferade bilder ur kyrkböcker och andra handlingar! Då de flesta bilder innehåller ett helt bokuppslag innebär det nästan 180 miljoner sidor som kan användas för släktforskning.

Hos oss hittar du avfotograferade kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, generalmönsterrullor, båtsmansrullor, värnpliktskort, svenskamerikanska kyrkböcker och många andra handlingar. Det finns även flera miljoner flygbilder på hus och gårdar från hela Sverige från 1950-talet och framåt.

För att göra det lättare att hitta bland alla dessa bilder arbetar vi även med att skapa register. Med drygt 216 miljoner sökbara namn är ArkivDigital störst i Sverige på sökbara personregister.

Våra tidigare milstolpar:

 • 10 miljoner bilder, augusti 2008
 • 20 miljoner bilder, mars 2010
 • 30 miljoner bilder, september 2011
 • 40 miljoner bilder, mars 2013
 • 50 miljoner bilder, september 2014
 • 60 miljoner bilder, maj 2016
 • 70 miljoner bilder, juli 2017
 • 80 miljoner bilder, oktober 2018

Nu ser vi fram emot vår kanske största milstolpe hittills, nämligen att nå 100 miljoner bilder!

ArkivDigital